Interactive value formation: drivers and outcomes from Airbnb guests' perspective

Erose Sthapit*, Peter Björk

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interactive value formation: drivers and outcomes from Airbnb guests' perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science