Interest rate risk management with debt issues: Evidence from Europe

Frédéric Délèze, Timo Korkeamäki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interest rate risk management with debt issues: Evidence from Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance