Internal integration in humanitarian supply chain management: Perspectives at the logistics-programmes interface

David Makepeace, Peter Tatham, Yong Wu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Internal integration in humanitarian supply chain management: Perspectives at the logistics-programmes interface”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences