International entrepreneurial orientation and regional expansion

Nathaniel Boso*, Pejvak Oghazi, Magnus Hultman

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”International entrepreneurial orientation and regional expansion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap