Interrelationships amongst factors for sub-supplier corporate sustainability standards compliance: An exploratory field study

Jörg H. Grimm*, Joerg S. Hofstetter, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interrelationships amongst factors for sub-supplier corporate sustainability standards compliance: An exploratory field study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences