Intuitive pricing by independent store managers: Challenging beliefs and practices

Sabine Benoit*, Mario Kienzler, Christian Kowalkowski

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intuitive pricing by independent store managers: Challenging beliefs and practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance