Investigating the Relationship between Supply Chain Management and Management Accounting Practices

Noriza Mohd Jamal, Mike Tayles, David B. Grant*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the Relationship between Supply Chain Management and Management Accounting Practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance