Investigating the strategic antecedents of agility in humanitarian logistics

Cécile L'Hermitte, Benjamin Brooks, Marcus Bowles, Peter Tatham

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the strategic antecedents of agility in humanitarian logistics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap