Investing in lean manufacturing practices: an environmental and operational perspective

Chunguang Bai*, Ahmet Satir, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

130 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investing in lean manufacturing practices: an environmental and operational perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Agricultural and Biological Sciences

Computer Science

Earth and Planetary Sciences