Investing in lean manufacturing practices: an environmental and operational perspective

Chunguang Bai*, Ahmet Satir, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

92 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investing in lean manufacturing practices: an environmental and operational perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences