Investor relations and IPO performance

Salim Chahine, Gonul Colak, Iftekhar Hasan*, Mohamad Mazboudi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Investor relations and IPO performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi