Investor relations and IPO performance

Salim Chahine, Gonul Colak, Iftekhar Hasan*, Mohamad Mazboudi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investor relations and IPO performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi