Is earnings management sensitive to discount rates?

Jesper Per Alexander Haga, Kim Ittonen, Per Christen Tronnes, Leon Wong

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is earnings management sensitive to discount rates?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi