Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action

Dean A. Shepherd, Jeffery S. Mcmullen, William Ocasio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

101 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi