It’s a Peoples Game, Isn’t It?! A Comparison Between the Investment Returns of Business Angels and Machine Learning Algorithms

Ivo Blohm, Torben Antretter, Charlotta Sirén, Dietmar Grichnik, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”It’s a Peoples Game, Isn’t It?! A Comparison Between the Investment Returns of Business Angels and Machine Learning Algorithms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi