Joking with customers in the service encounter has a negative impact on customer satisfaction: Replication and extension

Magnus Söderlund, Eeva-Liisa Oikarinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Joking with customers in the service encounter has a negative impact on customer satisfaction: Replication and extension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi