Just-in-time theory: The panacea to the business success?

Dimitris K. Folinas*, Thomas A. Fotiadis, Dafnis N. Coudounaris

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Just-in-time theory: The panacea to the business success?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance