Lagging Effects of the Use of Activity‐Based Costing on the Financial Performance of Small Firms

Sinikka Jänkälä, Hanna Silvola

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lagging Effects of the Use of Activity‐Based Costing on the Financial Performance of Small Firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance