Leadership and cooperation in marketing channels: A comparative empirical analysis of the USA, Finland and Poland

Rajiv Mehta, Trina Larsen, Bert Rosenbloom, Jolanta Mazur, Pia Polsa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leadership and cooperation in marketing channels: A comparative empirical analysis of the USA, Finland and Poland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi