Leadership in the contemporary military: Mavericks in the bureaucracy?

Tuomas Kuronen, Aki-Mauri Huhtinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leadership in the contemporary military: Mavericks in the bureaucracy?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences