Learning from the pioneering founders of the service research field

David E. Bowen, Raymond P. Fisk*, John E.G. Bateson, Mary Jo Bitner, Stephen W. Brown, Richard B. Chase, Bo Edvardsson, Christian Grönroos, A. Parasuraman, Benjamin Schneider, Valarie A. Zeithaml

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning from the pioneering founders of the service research field”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Arts and Humanities

Material Science