Learning to discover value: Value-based pricing and selling capabilities for services and solutions

Jawwad Z. Raja, Thomas Frandsen, Christian Kowalkowski, Martin Jarmatz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning to discover value: Value-based pricing and selling capabilities for services and solutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi