Legal Realism Now?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Legal Realism Now?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap