Legal Realism Now?

David Simon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

40 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Legal Realism Now?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Earth and Planetary Sciences