Legal Realism Now?

David Simon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Legal Realism Now?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap