Lemmy Kilmister and milk from Finland: On remembering, online spaces and corporate branding

Toni-Matti Karjalainen , Janne Tienari*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Lemmy Kilmister and milk from Finland: On remembering, online spaces and corporate branding”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora