Leverage Dynamics and the Burden of Debt

Mikael Juselius, Mathias Drehmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leverage Dynamics and the Burden of Debt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance