Leveraging service design for healthcare transformation: toward people-centered, integrated, and technology-enabled healthcare systems

Lia Patricio*, Daniela Sangiorgi, Dominik Mahr, Martina Caic, Saleh Kalantari, Sue Sundar

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leveraging service design for healthcare transformation: toward people-centered, integrated, and technology-enabled healthcare systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Medicine and Dentistry

Computer Science