Limits of artificial intelligence in controlling and the ways forward: a call for future accounting research

Heimo Losbichler, Othmar M. Lehner*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Limits of artificial intelligence in controlling and the ways forward: a call for future accounting research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi