Making sense of value and value co-creation in service logic

Christian Grönroos, Päivi Voima

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making sense of value and value co-creation in service logic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi