Making the Most of Failure Experiences: Exploring the Relationship Between Business Failure and the Identification of Business Opportunities

Brandon A. Mueller, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making the Most of Failure Experiences: Exploring the Relationship Between Business Failure and the Identification of Business Opportunities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi