Managerial levers of market-shaping strategies: An abductive inquiry

Kaj Storbacka*, Suvi Nenonen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Managerial levers of market-shaping strategies: An abductive inquiry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science