Managerial sensemaking in a transforming business ecosystem: Conditioning forces, moderating frames, and strategizing options

Kaisa Riikka Penttilä*, Annika Ravald, Johanna Dahl, Peter Björk

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Managerial sensemaking in a transforming business ecosystem: Conditioning forces, moderating frames, and strategizing options”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology