Market bifurcations in board sports: How consumers shape markets through boundary work

Carlos Diaz Ruiz*, Marian Makkar

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
Filter
Muntlig presentation

Sökresultat