Market bifurcations in board sports: How consumers shape markets through boundary work

Carlos Diaz Ruiz*, Marian Makkar

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Market bifurcations in board sports: How consumers shape markets through boundary work”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance