Market exit through divestment-the effect of accounting bias on competition

Hui Chen, Bjorn N. Jorgensen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Market exit through divestment-the effect of accounting bias on competition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance