Market failures and the additionality effects of public support to private R&D: Theory and empirical implications.

Tuomas Takalo, Tanja Tanayama, Otto Toivanen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Market failures and the additionality effects of public support to private R&D: Theory and empirical implications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap