Marketing in the Rise of Online Data: Dealing with the Shifts in Firm-Consumer Information Asymmetry

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Marketing in the Rise of Online Data: Dealing with the Shifts in Firm-Consumer Information Asymmetry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science