Matching Open Source Software Licenses with Corresponding Business Models

Juho Lindman, Matti Rossi, Anna Puustell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Matching Open Source Software Licenses with Corresponding Business Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap