Means to Gameful Ends: How Should Gamification Be Designed?

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Means to Gameful Ends: How Should Gamification Be Designed?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap