Measuring addiction to entrepreneurship

April J. Spivack*, Alexander McKelvie

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring addiction to entrepreneurship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi