Measuring Crisis Communication Preparedness Across Different Branches of Government – Sharing Experiences Gained in Finland

Marita Vos*, Petri Kekäle, Aino Ruggiero, Pauliina Palttala

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring Crisis Communication Preparedness Across Different Branches of Government – Sharing Experiences Gained in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance