Measuring Open Access: Studies of Web-enabled Innovation in Scientific Journal Publishing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring Open Access: Studies of Web-enabled Innovation in Scientific Journal Publishing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap