Mechanisms and Consequences of Anthropomorphizing Autonomous Products: The Role of Schema Congruity and Prior Experience

Moritz Jörling*, Robert Böhm, Stefanie Paluch

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanisms and Consequences of Anthropomorphizing Autonomous Products: The Role of Schema Congruity and Prior Experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi