Memorable Halal tourism experience and its effects on place attachment

Erose Sthapit*, Peter Björk, Dafnis N. Coudounaris, Jano Jimenez Barreto

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Memorable Halal tourism experience and its effects on place attachment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences