Men and gender equality: European insights

Elli Scambor, Nadja Bergmann, Katazyna Wojnicka, Sophie Belghiti-Mahut, Jeff Hearn, Öystein Gullvåg Holter, Marc Gärtner, Majda Hrženjak, Christian Scambor, Alan White

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Men and gender equality: European insights”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap