Mental disorders in the entrepreneurship context: When being different can be an advantage

Johan Wiklund, Isabella Hatak, Holger Patzelt, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

125 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mental disorders in the entrepreneurship context: When being different can be an advantage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology