Mental models of customer ownership in the executive board: A case study in the pension insurance sector

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mental models of customer ownership in the executive board: A case study in the pension insurance sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi