Merely asking the customer to recommend has an impact on word-of-mouth activity

Magnus Söderlund, Jan Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Merely asking the customer to recommend has an impact on word-of-mouth activity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology