Mindfulness and Taking Action to Start a New Business

Marco van Gelderen*, Ewald Kibler, Teemu Kautonen, Pablo Munoz, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mindfulness and Taking Action to Start a New Business”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap