Mixed signals: employee reactions to talent status communication amidst strategic ambiguity

Jennie Sumelius*, Adam Smale, Sachiko Yamao

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mixed signals: employee reactions to talent status communication amidst strategic ambiguity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap