Monetary policy and corporate bond returns

Haifeng Guo, Alexandros Kontonikas*, Paulo Fraga Martins Maio

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monetary policy and corporate bond returns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi