Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: A literature review

Kannan Govindan*, Sivakumar Rajendran, Joseph Sarkis, P. Murugesan

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

848 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: A literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance