Multifactor Models and Their Consistency with the APT

Ilan Cooper, Liang Ma, Paulo Fraga Martins Maio*, Dennis Philip

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multifactor Models and Their Consistency with the APT”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi